Zonneboiler

Een zonneboiler vangt de energie (licht en warmte) van de zon op om water te verwarmen. Warm water voor huishoudelijk gebruik is de tweedegrootste energievreter in een huishouden. De hoeveelheid warm water dat dagelijk verbruikt wordt per persoon is enorm (bad en douche, afwas,…). Door zonne-energie te gebruiken om dit water te verwarmen, kan je tot 70% energie besparen op je energiefactuur voor het opwarmen van water.

Er bestaan twee categorieën zonnecollectoren:

 • Vlakkeplaatcollector
  Bij een vlakkeplaatcollector valt het zonlicht in op een metalen plaat die bedekt is met een speciale laag die bijna alle zonnestraling absorbeert en omzet in warmte. De onderzijde van de metalen plaat is verbonden met een circuit van buizen. Door het circuit stroomt een vloeistof die warmte opneemt en transporteert. Isolatie aan de achterkant van de absorberende laag en een glasplaat ervoor vermijden dat er warmte verloren gaat. Dat geheel vormt een vlakkeplaatplaatcollector.
 • Vacuümbuiscollectoren volgens het heatpipeprincipe
  Deze collector is opgebouwd uit een aantal naast elkaar geplaatste glazen vacuümbuizen. Daarin bevindt zich een smalle absorber verbonden aan een zogenaamde “heatpipe”. Dat is een gesloten buis waarin een speciale vloeistof zit. De vloeistof verdampt onder invloed van de zon. De damp verspreidt zich over de buis en condenseert bovenaan, waar de buis in contact staat met een koelvloeistof. De condenserende damp geeft zijn warmte af aan de koelvloeistof, die in een tweede gesloten circuit circuleert. De opgewarmde koelvloeistof gaat dan naar de warmtewisselaar in het voorraadvat en zo terug naar de heatpipe. In de heatpipe stroomt het condensaat naar beneden en de cyclus kan opnieuw beginnen

 

Verder kunnen we onderscheid maken tussen:

 • Klassieke zonneboiler
  De klassieke zonneboilers hebben een afzonderlijk opslagvat en het water in de thermische collectoren wordt aangevuld met een antivriesmiddel (glycol) om het systeem te beschermen tegen extreme vrieskou. Een circulatiepomp stelt het systeem in werking wanneer de temperatuur van de vloeistof in de zonnecollectoren voldoende warm is om het water in het opslagvat te verwarmen.

 

 • Zonneboilers met terugloopsysteem en circulatiepom
  Een tweede soort zonneboilers heeft een terugloopsysteem gecombineerd met een circulatiepomp. Wanneer de buitentemperatuur onvoldoende is, lopen de zonnecollectoren leeg. Het water stroomt dan naar een apart terugloopvat dat in de woning is opgesteld. Bij dit type zonneboilers is geen antivriesmiddel nodig. Wanneer de temperaturen opnieuw voldoende hoog zijn, dan wordt het water uit het terugloopvat terug naar de collectoren gepompt en wordt het systeem opnieuw opgestart